Приветствую Вас ГостьВоскресенье, 26.05.2019, 01:55

Мой сайт


Психологічний супровід

Психологічна служба Станції юних техніків почала працювати з 1 вересня 2008 року.

Основний напрямок роботи – це сприяння формуванню у дітей готовності до самовизначення, створення психолого-педагогічних умов для розвитку їх творчих здібностей та самовдосконалення дітей засобами технічної творчості.

Самовизначення – це вибір, який не можливо зробити, знаючи тільки навколишній світ людей, речей, природи, для цього треба добре знати себе, свої здібності, можливості. Оскільки саме пізнання свого “Я”, своїх домагань і можливостей є основою до кращої реалізації своїх сил. Робота психологічної служби направлена на те, щоб допомогти дитині пізнати, відкрити себе, розвинути в неї бажання до самовдосконалення, щоб кожна дитина, яка займається в гуртку могла сказати: “Я можу! Я досягну! Я здібний! Я потрібний!”.

Психологічна служба в своїй діяльності вирішувала наступні завдання:

- психологічний супровід та допомога кожній дитині в адаптації до умов СЮТ;
- виявлення, підтримка, розвиток та супроводження здібностей обдарованих дітей СЮТ;
- розвиток творчого потенціалу та зміцнення психічного здоров’я гуртківців;
- формування у дітей навичок здорового способу життя та ціннісного відношення до свого здоров’я;
- підвищення психологічної культури педагогічних працівників та батьків засобами психологічного консультування, новітніх технологій психологічної просвіти.

Протягом 1 року діяльності психологічної служби були проведені наступні види роботи: психодіагностична, консультаційна, корекційно-відновлювальна та розвивальна, психологічна просвіта. Охоплені всі учасники навчально-виховного процесу: гуртківці, учні загальноосвітніх шкіл міста, керівники гуртків, батьки.

Основні напрямки роботи психологічної служби з гуртківцями та учнями ЗОШ міста:

З метою виявлення дітей з високим рівнем технічних здібностей та врахування цього при наборі у гуртки було продіагностовано 115 школярів. Всі діти отримали запрошення на заняття до гуртків Станції юних техніків.
У вересні – жовтні була проведена діагностика соціально-психологічної адаптації з метою дослідження стану психологічного комфорту в гуртках. до якої було залучено 84 дитини. Також з метою виявлення життєвих цінностей та пріоритетів сучасної молоді психологічною службою проводилось анкетування гуртківців “Молодь цінності та пріоритети” де взяло участь 60 дітей.
При проведенні психологічної акції “Молодь обирає здоровий спосіб життя” серед гуртківців були проведені опрос та анкетування з метою виявлення того, які знання мають діти стосовно здорового способу життя: “Що ми знаємо про СНІД”, “Паління та здоров’я”, “Що ми знаємо про нарконію”.

Також була проведена комплексна діагностика дошколят які займаються в творчій студії “Капітошка”. З метою виявлення рівня розвитку таких психічних процесів: сприйняття, увага, пам’ять, уява,мислення.
З метою виявлення дітей з ознаками обдарованості та обдарованих психологічною службою проведене діагностичне дослідження та отримані таки показники: у 30 дітей виявлені ознаки обдарованості, 18 – обдарованих.
Всі вони займаються в гуртках та беруть активну участь в городських, обласних та всеукраїнських змаганнях. Також з цими дітьми проведена діагностика особливостей розвитку особистості, результати якої враховуються в роботі керівниками гуртків.
Також психолого-методичною службою велась робота з дітьми “групи ризику”: були виявлені такі діти в гуртках, вони були залучені до просвітницьких заходів. Керівники гуртків отримали рекомендації по організаціі роботи із цими дітьми.

До просвітницької роботи із гуртківцями можна віднести:

- бесіди по гуртках “Деякі секрети спілкування”, “Знання прав не звільняє від обовьязків”, “Моя родина – моя гордість”, “Нова хвороба століття – депресія”, “Яким я хочу бути”.
- заняття з елементами тренінгу “Чи згодні ви з тим що в житті треба спробувати все?”, “Навчайся доброму, так лихе на ум не прийде”, “Своя справа”.
- міні-лекції “Здоровий спосіб життя”.
- вікторини “Мої права та моє майбутнє”, “Шкідливим звичкам скажи “Ні”.
- відкриті заходи “Листи із невідомості”, “Доброму завжди добре”.
- акції “За здоровий спосіб життя”.

Всього взяло участь у просвітницьких заходах 245 дітей.

Психологічною службою надані індивідуальні консультації 14 гуртківцям по таких питаннях: проблема самовизначення, взаємовідношення в родині, навчання та вільний час, я та інші.

З метою розвитку навичок спілкування, пам яті, уваги, мислення, розвитку творчих здібностей були проведені розвивальні заняття із дошкільнятами
Також з метою згуртованості дитячого колективу психологічною службою був проведен “Тиждень дружби і добра”.

Дані психодіагностичного обстеження обумовили проведення корекційно-розвиваючих занять по програмі “Профілактика психічного здоров’я та емоційних розладів у дітей дошкільного віку.” Мета програми: сприяння створенню у дошкільнят позитивного емоційного настрою, формування вміння звільнятися від напруження, скутості, розвиток і корекція емоційної сфери.

З обдарованими дітьми по гуртках були проведені заняття з елементами тренінгу під загальною назвою “Досягни успіху”.
Мета: створення умов і можливостей, якіб сприяли найбільш повному розвитку особистості кожної дитини. Завдання:
- розкриття індивідуальних якостей та здібностей гуртківців;
- формування позитивного образу “Я”;
- розвиток творчого потенціала.

Психологічна служба брала активну участь в поетапному турнірі майстрів-умільців “Знай, умій, дій”.
Проводились наступні види роботи:
1. Діагностика технічних здібностей з метою виявлення технічно обдарованих дітей та залучення їх до творчих об*єднань Станції юних техніків. Охоплено 206 осіб.
2.Анкетування учнів “Цінності та приоритети” з метою визначення цінностей та пріоритетів сучасних підлітків та як вони впливають на розвиток їх інтересів та здібностей. Охоплено 206 осіб.
3.Анкетування учнів з метою вивчення соціального попиту дітей на позашкільну освіту в напрямку технічної творчості. Охоплено 206 осіб
Проведення занять з елементами тренінгу на тему “Подорож у світ професій” Мета: виявлення професійних інтересів, схильностей учнів ЗОШ, актуалізація знаннь підлітків про професії, створення умов для прояву творчого й інтелектуальнонго потенціалу дітей, розвиток комунікативних здібностей. Охоплено 206 осіб.

Також психологічна служба приймала участь у проведенні лекцій – екскурсій з актуальних питань морально-духовноговиховання та розвитку технічної творчості з учнями шкіл міста.
1. Тестування з метою вивчення здібностей та інтересів дітей, та залучення їх до творчих об’єднань Станції юних техніків. Охоплено 221 осіб.
2. Анкетування учнів “Цінності та приоритети” з метою визначення цінностей та пріоритетів сучасних підлітків та як вони впливають на розвиток їх інтересів та здібностей. Охоплено 221 осіб.

Проведено заняття з елементами тренінгу на тему “Золоте серце” з метою виховування доброзичливого ставлення до інших, порядності, справедливості, взаєморозуміння. Охоплено 73 осіб.
Проведено заняття з елементами тренінгу на тему “Корабель долі в життєвому морі” з метою формування в учнів почуття відповідальності та готовності до подолання траднощів. Охоплено 97 осіб.
Проведено заняття з елементами тренінгу на морально-етичну тему “Чи вміємо ми дружити” з метою допомоги підліткам краще зрозуміти поняття “дружба”, навчити бути безкорисливими у дружбі, вміти прийти на допомогу. Охоплено 40 осіб.
Проведено заняття з елементами тренінгу на тему “Я обираю здоровий спосіб життя” з метою формування у дітей навичок здорового способу життя та ціннісного відношення до свого здоров’я. Охоплено 221 осіб.

Робота психологічної служби з педагогічним колективом.

Професійна підготовка майбутнього педагога передбачає оволодіння ним знань з вікової та педагогічної психології, врахування особливостей розвитку дитини на кожному віковому етапі під час планування навчально-виховного процесу. Робота з педагогічним колективом – один з провідних напрямків діяльності психологічної служби. Значну частину свого позашкільного часу дитина проводить у взаємодії із керівником гуртка. Важливу роль у формуванні особистості гуртківця відіграють як професійні якості керівника гуртка, так і особистісні характеристики: бажання пізнати себе, вміння будувати діалог, володітисобою, реалізувати власний творчий потенціал під час проведення занять гуртка.
Більшисть кірівників гуртків у своєй професійній діяльності потребують кваліфікованого психологічного спроводу. Про цесвідчать результати проведеного дослідження оцінки діяльності психологічної служби педагогами: анкетування “Психологічна культура педагога”.
Поле діяльності практичного психологау взаємодії з педагогами досить шероке. Найбільш актуальними для керівників гуртків є психологічна
просвіта, проведення психологічних тренінгів, підвищення психологічної культури педагога.
Просвітницька робота велась по таких напрямках:
- ПДС “Психологія спілкування та вплив ємоційних станів на взаємовідносини та психологічний клімат в педагогичному колективі”. “Стрес. Шляхи виходу із стресу”.
- бесіди “Етапи розвитку дитини”,Скільки їх впало у цю безодню”,“Права дитини”, “У якій сім ї ми живемо”, Філософія успіху. “Психологічна безпека педагогу”.
- навчально-практичні заняття “Створення позитивного іміджу упрувлінця”.
- круглий стіл на тему: “Жорстоке поводження із дитиною в родині”.
- заняття з елементами тренінгу “Комунікативна компетентність педагога”.
Консультаційна робота здійснювалась по таких темах:
1. Організація роботи із підлітками
2. Конфлікт в дитячому середовищі та способи його рішення.
3. Чим зайняти дитину у вільні хвилинки на занятті.
4. Етапи розвитку дитини
Також працює психолого-методична лабораторія “Сходинки до майстерності”, проводяться консультації для керівників гуртків, практичні заняття.
Працює куточок психолога.

Основні напрямки роботи психологічної служби з батьками.

Пріоритетним напрямом роботи з батьками є – збереження й зміцнення
фізичного та психічного здоров я гуртківців, виховання свідомого ставлення
до свого здоров я, формування принціпів здорового способу життя.
До просвітницької роботи психологічної служби з батьками ввійшли:
- виступи на батьківських зборах “Що потрібно дитині для того, щоб вона відчула себе любою”, “О вихованні у дітей доброзичливості”, “Допоможимо вчасно”.
- тематичні виступи за результатами діагностики “Основні закономірності психічного розвитку дитини”, “Гіперактивна дитина”, “Як сприяти розвитку уваги майбутнього школяра”.
заняття з єлементами тренінга “Не важливо на чиєму боці сила – важливо на чиєму право”,
- психологічні практикуми “Мудрість янголів”, “Методи взаємодії”.
круглі столи “Як розповісти дитині о наркотиках”, “Права дитини”, “Один день із життя дитини в родині”.
- бесіди “Чому обдаровані діти потребують підтримки дорослих”, “Взаєморозуміння в родині”.
Ці інтерактивні форми роботи дають змогу не лише конструктивно побудувати контакт з батьками, а й показати, що в їхнє людське “Я” входять не лише моменти особистого життя, а й життя дитини.
Досвід психологічної служби свідчить, що набуття нових знань та навичок не лише потрібно всімейному вихованні дитини, а й допомогає у співпраці з керівниками гуртків, позаяк розкривають особистість дитини: її поведінку, мотивацію, ціннісні орієнтаціїї, здібности та інтереси. Дехто з батьків після нетрадиційних форм роботи відкриває заново свою дитину та по-іншому намагається виховувати її. Тому головна мета роботи – це особистість дитинита розширення горизонтів сімейного спілкування, зорієнтованістьна її неповторність, унікальність та неординарність.
Психологічною службою проводилась діагностична робота:
- анкетування “Чи знаєте ви свою дитину?”, “Інтереси вашої дитини”, “Індивідуальні особливості вашої дитини”; проективні методики “Моя родина”, “Неіснуюча тварина”; тест “Стилі сімейного виховання”, яка допомогла розширити батькам свій психологічний світогляд, зацікавитися внутрішнім світом своєї дитини, тісно пов язаним з життям сім ї.
Також проводилась консультаційна робота, яка здійснювалась за запитом батьків, які зверталися з таких проблем: адаптація дитини, погіршення уваги, пам яті, зміни в поведінці дитини, організація дозвілля дитини, взаємодія с підлітком.
З просвітницькою метою також працює куточок психолога “Світ дитини”.

Кожен рік з метою популярізації та підвищення інтересу до психологічної служби проводиться Тиждень психології. У 2009 році він проводился з 21 по 24 квітня під загальною темою “Особистість”. В ньому прийняли участь 218 дітей (гуртківці та учні ЗОШ № 53), педагоги 16, батьки 15 чоловік.
Психологічна служба нашого закладу забезпечує виконання державних та регіональних програм:
- Закон України “Про попередження насильства в родині”.
- Міжгалузева комплексна програма “Здоров’я нації на 2002-2011 роки”.
Державна програма “Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року”.
- Державна програма протидії торгівлі людьми на 2006-2020 роки.
- Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки.
- Профорієнтаційна робота в межах “Профорієнтаційноі програми Донецької обл. на 2008-2011 роки”.
- Державна комплексна цільова програма “Обдаровані діти”.
- Державна програма “Вчитель” на 2003-2010 роки.
- Галузева програма реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин на 2003-2010 роки.
- Національна програма забезпечення профілактики “ВІЛ – інфекції…”
- Державна типова програма реабілітації інвалідів.

Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 3
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Май 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz