Приветствую Вас ГостьВоскресенье, 26.05.2019, 01:54

Мой сайт


Охорона праці


Постанова президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки № П-11-5
ПРЕЗИДІЯ

ПОСТАНОВА
м.Київ

30.10.2007 № П-11-5

Про практику роботи установ і закладів освіти,
профспілкових організацій м. Комсомольська
Полтавської області по виконанню вимог,
передбачених Законом України „Про охорону праці”
у частині створення безпечних умов праці і навчання

Розглянувши матеріали, надані відділом соціальних питань і охорони праці, про практику роботи установ і закладів освіти, профспілкових організацій м. Комсомольська Полтавської області по виконанню вимог, передбачених Законом України „Про охорону праці” у частині створення безпечних умов праці і навчання, Президія ЦК Профспілки працівників освіти і науки України
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Схвалити практику спільної роботи адміністрацій, профспілкових комітетів установ, закладів освіти м. Комсомольська в створенні безпечних умов праці і навчання учасникам навчально-виховного процесу.

2. Направити довідку технічної інспекції праці ЦК Профспілки „Про практику роботи установ і закладів освіти, профспілкових організацій м. Комсомольська Полтавської області по виконанню вимог, передбачених Законом України „Про охорону праці” у частині створення безпечних умов праці і навчання Кримській республіканській, обласним, Київській міській організаціям Профспілки працівників освіти і науки України для використання в практичній роботі (довідка додається).

3. Матеріали про практику роботи адміністрації і профспілкових комітетів закладів освіти м. Комсомольська щодо створення здорових і безпечних умов праці і навчання учасникам навчально-виховного процесу опублікувати в газеті „Освіта України”.


Голова Профспілки Л.С. САЧКОВ
Д О В І Д К А

про практику роботи установ і закладів освіти, профспілкових організацій
м. Комсомольська Полтавської області по виконанню вимог, передбачених Законом України „Про охорону праці” у частині створення безпечних умов праці і навчання


Відповідно до плану роботи ЦК Профспілки працівників освіти і науки України вивчалась робота міських відділу освіти і комітету профспілки закладів освіти і профспілкових комітетів м. Комсомольська з питань виконання вимог Закону України „Про охорону праці” та надана практична допомога головним технічним інспектором праці ЦК Профспілки М.К. Медвідьом по усуненню виявлених недоліків.
Встановлено, що міський комітет Профспілки (голова С.С. Василенко), профспілкові комітети закладів освіти спільно з адміністрацією міського відділу освіти (начальник І.В. Шошина) цілеспрямовано домагаються створення в закладах здорових і безпечних умов праці і навчання відповідно до вимог нормативних актів з охорони праці.
В м. Комсомольську працюють 8 середніх загальноосвітніх шкіл, 2 позашкільних заклади (Центр дитячої та юнацької творчості та Дитячо-юнацька спортивна школа № 2), 9 дошкільних навчальних закладів, які є юридичними особами та в своїй діяльності підпорядковуються міськвно. Середньо облікова чисельність штатних працівників облікового складу 1152 особи.
Питання охорони праці і безпеки життєдіяльності перебувають під постійним контролем адміністрації і профспілкових комітетів закладів освіти.
У всіх навчально-виховних закладах оформлені куточки з охорони праці, а в НВК ім. Л.І. Бугаєвської працює кабінет з охорони праці.

1. Організаційна робота
У всіх навчальних закладах ведуться основні документи, які регулюють трудові відносини та забезпечують виконання організаційних заходів щодо реалізації Закону України „Про охорону праці” та інших нормативно-правових документів з цих питань.
В кожному навчальному закладі прийнятий, зареєстрований колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом, де розроблено розділ „Охорона праці”. Двічі на рік підводяться підсумки виконання колективного договору.
В 2006 році на виконання заходів з охорони праці закладами освіти міста освоєно 523 тис. грн. В 2007 році близько 800 тис. грн. Питання охорони праці відображені в Правилах внутрішнього трудового розпорядку для працівників кожного навчального закладу освіти. Наказами керівників закладів затверджено посадові інструкції для педпрацівників та інструкції з охорони праці для обслуговуючого персоналу.
З метою забезпечення функціонування системи управління охороною праці при міському відділі освіти створено службу з охорони праці, при міському комітеті Профспілки створено комісію з охорони праці. В кількості 5 осіб і затверджений рішенням президії представник профспілки з питань охорони праці.
В кожному навчальному закладі також працюють служби з охорони праці та затверджені рішенням профкому представники з питань охорони праці.
З 2004 року Комсомольська міська рада прийняла рішення ввести додаткові штати працівників навчально-виховних, позашкільних та дошкільних закладів в межах фонду заробітної плати, а саме: інженера з охорони праці та відповідального за енергогосподарство. На ці посади приймаються особи з відповідною освітою, їхні обов’язки передбачені в посадових інструкціях.
Завдячуючи тому, що робота з охорони праці виконується спеціалістами, вона і має професійний рівень:
- всі працівники під особистий підпис ознайомлені із посадовими обов’язками з охорони праці; - вчасно проводяться всі види інструктажів з охорони праці з усіма працюючими; - на належному рівні проводиться навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників навчальних закладів відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304, використовуючи різні форми і методи (наприклад лекції, бесіди, семінари, обмін досвідом, конкурси, ділові ігри та інші);
- традиційно у квітні місяці кожного року проходять місячники охорони праці; - до Всесвітнього Дня охорони праці підводяться підсумки роботи з цих питань та керуючись рішенням Комсомольської міської Ради від 24.04.2003 року відбувається нагородження працівників освіти за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях. На всі заклади освіти складені акти перевірки готовності до нового навчального року. Наявні акти прийняття до експлуатації майстерень, кабінетів фізики, хімії, спортивного залу, споруд спортивних майданчиків.
Профспілкові комітети спільно з адміністраціями проводять оперативний адміністративно-громадський контроль стану умов і охорони праці в закладах освіти, про що ведуться спеціальні журнали обліку виявлених недоліків.
Вся робота з цих питань у відділі освіти здійснюється у відповідності з вимогами „Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 563 01.08.2001 року.

2. Створення умов праці і навчання
В закладах освіти м. Комсомольська забезпечується дотримання норм охорони праці і навчання.
Обладнання навчальних кабінетів, майстерень, спортивних залів відповідає вимогам норм і правил безпеки, шкільної гігієни.
В кожному навчальному кабінеті наявні аптечка, вогнегасник, куточок з охорони праці та пожежної безпеки.
Обладнання майстерень, пральні, кухні та інших виробничих приміщень оснащене захисними пристроями, заземлене, біля кожного верстата поміщено інструкцію з охорони праці. Майстерні, кабінети хімії забезпечені умивальниками.
Спортивні майданчики оснащені нестандартним спортивним обладнанням, яке укріплено і перевірено, стан його відповідає вимогам охорони праці, про що свідчать акти випробування.
В комп’ютерних кабінетах оформлені санітарні паспорти з участю СЕС.
В кабінетах хімії дотримуються вимог безпеки при зберіганні хімікатів, проводиться щорічно інвентаризація хімічних речовин, ведеться журнал їх обліку. Витяжні шафи кабінетів хімії підключені до примусової вентиляції.
В закладах освіти проведена атестація робочих місць за умовами праці у відповідності з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442.

3. Забезпечення повітряно-теплового режиму,
нормальної освітленості, електробезпеки
Всі заклади освіти міста Комсомольська підключені до мережі центрального опалення.
Наявні акти СЕС щодо перевірки повітряно-теплового режиму та освітленості.
Повітряно-тепловий режим, освітленість відповідають нормам.
Заміри захисного заземлення, ізоляції електропроводки проводяться своєчасно, про що свідчать акти заміру.
У всіх навчальних закладах наказами керівників призначені відповідальні особи за електрогосподарство, які пройшли навчання по електробезпеці і мають ІV групу.

4. Забезпечення спецодягом, медобслуговуванням
та дотримання трудового законодавства
Працівники закладів освіти забезпечені повністю спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту у відповідності до норм, постійно забезпечуються миючими засобами. Усі працівники пройшли медичний огляд згідно графіка. Зауважень щодо проходження медогляду з боку СЕС немає.
У всіх кабінетах і приміщеннях підвищеної небезпеки наявні укомплектовані аптечки. У 2007 році для їх поповнення придбано медикаменти на суму близько 10 тисяч гривень.
Забезпечується дотримання режиму праці та відпочинку. Графіки роботи працівників погоджуються з профкомом та під розписку доводяться до відома працюючих.
Забезпечується виконання вимог трудового законодавства щодо: тривалості робочого часу; роботи та її оплати у святкові дні; скорочення тривалості робочого дня на одну годину, що передує святковому. Всі працівники, робота яких пов’язана із шкідливими умовами праці, по результатам атестації робочих місць і передбачених в колдоговорі, отримують пільги, передбачені чинним законодавством.
В кошторисах кожного навчального закладу щорічно передбачаються кошти не менше 0,2 % фонду заробітної плати відповідно до ст. 19 Закону України „Про охорону праці”. Так, в 2006 році було передбачено коштів 19,1 тисяч, а в 2007 – 25,2 тисячі гривень, що становить більше ніж 0,2 %.

5. Громадський контроль за станом охорони праці
Громадський контроль за станом охорони праці в закладах освіти здійснюється комісією з питань охорони праці, громадськими інспекторами, представниками Профспілки з питань охорони праці.
В профспілкових комітетах закладів наявні матеріали перевірок стану додержання законодавства про охорону праці, дотримання вимог Закону України „Про охорону праці”, виконання заходів, передбачених колективним договором.
У ході перевірки випадків виробничого травматизму серед працівників в період 2005-2007 років не встановлено.
Питання охорони праці систематично заслуховуються на засіданнях профспілкових комітетів закладів освіти.
При міському комітеті Профспілки активно працює комісія з охорони праці, яку очолює вчитель трудового навчання НВК ім. Бугаєвської Загарова О.А. Традиційно 1 раз на рік на пленум міськкому Профспілки виноситься питання про стан охорони праці в закладах освіти.
Міськком Профспілки щорічно організовує навчання з питань охорони праці голів профкомів і громадських інспекторів та членів комісій з охорони праці.
Колективи навчальних закладів приймають активну участь у проведенні Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці.
Колегія Міністерства освіти і науки України та президія ЦК Профспілки працівників освіти і науки України визнали переможцем Всеукраїнського огляду-конкурсу 2005 року і нагородили Дипломом ІІ ступеня трудові колективи навчально-виховних закладів м. Комсомольська, а по результатам 2006 року нагороджено Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України дошкільний навчально-виховний заклад „Дюймовочка”.
Разом з тим в окремих закладах є невирішені питання в організації роботи з охорони праці.
Так, в НВК ім. Бугаєвської окремі верстати не відповідають Переліку шкільного обладнання і потребують заміни. Необхідно удосконалити припливно-витяжну вентиляцію в майстерні по дереву.
В спортивній школі № 2 необхідно узгодити інструкцію по експлуатації басейну з органами СЕС.
Систематична робота адміністрації і профспілкових комітетів закладів освіти м. Комсомольська по створенню здорових і безпечних умов праці сприяла повному виключенню виробничого травматизму на протязі п’яти останній років. Значну практичну допомогу в профілактиці травматизму надає технічний інспектор праці по Полтавській області І.Г. Мистюк. Забезпечення здорових і безпечних умов праці в закладах освіти міста – це наслідок виконання своїх посадових обов’язків з охорони праці працівниками, керівниками установ і закладів освіти та дійового громадського контролю з боку профспілкових комітетів.
Позитивна співпраця адміністрації і профспілкових комітетів закладів освіти м. Комсомольська Полтавської області в забезпеченні здорових, безпечних умов праці і навчання показала свою ефективність і може бути рекомендована для використання в інших установах і закладах освіти.


Головний технічний інспектор праці
ЦК Профспілки працівників освіти
і науки України
М.К. Медвідь
________________________________________
Угодо про співпрацю Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці ...
Угода

про співпрацю Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України з Федерацією профспілок України у здійсненні державного нагляду і громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці


Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України (далі – Держпромгірнагляд) в особі Голови департаменту Саварина Михайла Васильовича, що діє на підставі Положення про Держпромгірнагляд, з однієї Сторони, та Федерація професійних спілок України (далі – ФПУ) в особі Голови ФПУ Юркіна Олександра Валентиновича, що діє на підставі Статуту ФПУ, з другої Сторони, іменовані разом «Сторони»,
керуючись законодавством України,
усвідомлюючи важливість спільних дій щодо забезпечення конституційних прав громадян на належні, безпечні та здорові умови праці,
прагнучи посилити ефективність державного нагляду і громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці,
керуючись принципами партнерства та соціального діалогу,

уклали цю Угоду про наступне:

1. Сторони домовляються координувати свою діяльність і сприяти одна одній у реалізації повноважень і прав, визначених для них законодавством, здійснювати обмін інформацією про стан охорони праці, рівень виробничого травматизму й профзахворювань у суспільному виробництві, вносити відповідні пропозиції та вживати узгоджених спільних заходів, спрямованих на вдосконалення нормативно-правової бази з питань промислової безпеки та охорони праці і системи комплексного управління охороною праці, підвищення ефективності державного нагляду і громадського контролю, забезпечення належного захисту законних прав працівників у цій сфері.

2. Сторони зобов’язуються співпрацювати за такими основними напрямами:
2.1. Постійний обмін інформацією, надання необхідних для роботи матеріалів і нормативних документів з питань охорони праці;
2.2. Опрацювання пропозицій щодо вдосконалення державної політики в галузі охорони праці;
2.3. Розроблення проектів актів законодавства з метою поліпшення нормативно-правового регулювання цієї сфери трудових відносин і гармонізації національного законодавства про охорону праці із законодавством ЄС;
2.4. Участь у формуванні програм з питань безпеки, гігієни праці та поліпшення стану виробничого середовища, які затверджуються в установленому порядку на державному, галузевому, регіональному та виробничому рівнях, здійснення постійного контролю за їх виконанням;
2.5. Здійснення заходів щодо вивчення стану охорони праці та рівня профілактичної роботи на підприємствах, в окремих галузях, регіонах і посилення впливу органів державного нагляду і профспілок на результати цієї роботи.
Організація спільних засідань органів державного нагляду за охороною праці і профспілок, нарад, круглих столів, семінарів, заходів щодо проведення в Україні Всесвітнього дня охорони праці тощо;
2.6. Узгодження дій, висновків і пропозицій під час спільного розслідування нещасних випадків на виробництві з метою забезпечення його об’єктивності, правильного визначення причин і профілактичних заходів, недопущення безпідставного звинувачення потерпілих або віднесення травм до не пов’язаних із виробництвом. Спільний розгляд заяв і скарг працівників з цих та інших питань;
2.7. Підвищення рівня підготовки посадових осіб, спеціалістів і профспілкових активістів з питань охорони праці, участь у роботі комісій з перевірки їхніх знань;
2.8. Участь у комісіях з прийняття в експлуатацію нових або реконструйованих виробничих об’єктів з метою недопущення невідповідності цих об’єктів встановленим нормативам з охорони праці;
2.9. Активна співпраця у формуванні відповідних розділів Генеральної, галузевих, регіональних угод та опрацювання рекомендацій щодо формування зобов’язань з охорони праці в колективних договорах;
2.10. Організація роз’яснювальної роботи щодо вимог законодавства про охорону праці, надання роботодавцям і працівникам взаємоузгоджених консультацій, залучення до пропаганди охорони праці телебачення, радіо, друкованих засобів масової інформації;
2.11. Сприяння обміну одержаною в межах міжнародного співробітництва інформацією з питань охорони праці та участі представників кожної Сторони у відповідних заходах, що організовуються уповноваженими органами СНД, ЄС, МОП.

3. Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів для досягнення результативності у співпраці за основними напрямами, зазначеними в пункті 2 цієї Угоди. Зокрема:
3.1. Держпромгірнагляд, його територіальні управління, державні інспекції забезпечать:
3.1.1. Своєчасне інформування відповідних профспілкових органів про плани комплексних перевірок підприємств, установ, організацій з питань безпеки й умов праці, залучення до участі в цих перевірках представників профспілок з питань охорони праці;
3.1.2. Обов’язкове включення представників профспілок з питань охорони праці в комісії зі спеціального розслідування кожного нещасного випадку на виробництві, об’єктивність розслідування і врахування думки цих представників;
3.1.3. Створення при Держпромгірнагляді спільної робочої групи щодо визначення стратегії вдосконалення нормотворчої діяльності у сфері охорони праці та розроблення проектів найважливіших актів законодавства, зокрема:
законопроекту про внесення змін до Закону України «Про охорону праці»;
законопроекту про внесення змін до законодавства про соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві в частині профілактики, запровадження економічних важелів впливу на роботодавців тощо;
законопроекту про Загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Україні на 2006-2011 роки;
проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві;
проекту наказу Держпромгірнагляду про внесення змін до Положення щодо порядку опрацювання і затвердження нормативно-правових актів з охорони праці;
3.1.4. Обов’язковий розгляд та оперативне реагування на офіційні подання (висновки) профспілкових органів, технічних інспекторів праці або інших представників профспілок з питань охорони праці, що вносяться ними відповідно до прав і повноважень профспілок, визначених законодавством. Надання аргументованої відповіді, якщо за підсумками розгляду подання (висновку) прийнято негативне рішення.

3.2. Федерація професійних спілок України, її членські організації, технічна інспекція праці профспілок, виборні органи місцевих, обласних, регіональних, республіканських профспілок, первинні профспілкові організації:
3.2.1. Забезпечать участь представників профспілок з питань охорони праці в роботі, що проводитиметься спільно Сторонами в ході реалізації зобов’язань згідно з пунктом 2 і підпунктом 3.1 цієї Угоди;
3.2.2. Вживатимуть заходів щодо підвищення рівня компетентності профспілкових працівників та активістів, які беруть участь у здійсненні громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці та в усіх заходах згідно з цією Угодою, шляхом зміцнення кадрового потенціалу технічної інспекції праці та інших представників профспілок з питань охорони праці, підвищення рівня їхніх знань.
З цією метою ФПУ, її членські організації додатково розглянуть проблеми кадрового забезпечення профспілкової роботи з охорони праці, а також започаткують системне навчання зазначених представників;
3.2.3. Інформуватимуть органи державного нагляду за охороною праці про виявлені під час громадського контролю на підприємствах факти порушень норм і правил охорони праці, наявність загрози життю чи здоров’ю працівників з метою проведення спільних дій щодо попередження нещасних випадків або обумовлених виробництвом захворювань;
3.2.4. Оперативно реагуватимуть на будь-які запити органів державного нагляду за охороною праці з питань згідно з компетенцією та цією Угодою і, за необхідності, забезпечать надання відповідних матеріалів, документів або інформації;
3.2.5. Запрошуватимуть представників другої Сторони до участі в заходах, що організовуються профспілками і стосуються питань охорони праці;
3.2.6. Підтримуватимуть пропозиції та заходи, спрямовані на вдосконалення структури, зміцнення системи державного нагляду за охороною праці, додержання вимог законодавства про незалежність органів нагляду.

4. Сторони щорічно на спільній нараді підводять підсумки виконання цієї Угоди.
5. Кожна Сторона самостійно визначає порядок доведення Угоди до своїх територіальних управлінь і державних інспекцій, до членських організацій ФПУ і первинних профспілкових організацій.
6. У разі необхідності за взаємною згодою до цієї Угоди можуть вноситися зміни або доповнення.
7. Угоду може бути припинено не раніше ніж через 3 місяці після подання однієї з Сторін щодо виходу з цієї Угоди.

Угоду укладено в двох примірниках - по одному для кожної Сторони.


Голова Держпромгірнагляду МНС України


Підпис М.В. Саварин


« 22 » березня 2006 року Голова Федерації профспілок України


Підпис О.В. Юркін


« 22 » березня 2006 року

________________________________________
Типова програма навчання представників профспілок з питань охорони праці
Додаток 2

до постанови Президії ФПУ
від 30.06.2005 № П-18-15

ТИПОВА ПРОГРАМА
навчання представників профспілок з питань охорони праці


У процесі навчання представників профспілок з питань охорони праці вивчаються найбільш важливі проблеми безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у взаємозв’язку з повноваженнями профспілок у сфері охорони праці та завданнями зазначених представників щодо здійснення громадського контролю за додержанням вимог чинного законодавства з цих питань.
Вивчаються зокрема основні теми, передбачені додатком 4 до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №15, зареєстрованого Міністерством юстиції України 15.02.2005 за №231/10511 (далі – Типове положення), а саме:
Тема 1. Законодавство України про охорону праці. Основні положення законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та взаємозв’язок з іншими законами України. Законодавство України про працю.
Тема 2. Організація роботи з охорони праці.
Тема 3. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.
Тема 4. Пожежна безпека.
Тема 5. Електробезпека.
Тема 6. Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика професійних захворювань і отруєнь.
Тема 7. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.
Тема 8. Управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій.
Тема 9. Безпека праці в галузі.

При цьому використовуються програми навчання за кожною темою, визначені Типовим положенням, з нижченаведеними змінами і доповненнями.

Більш докладно розглядаються питання згідно з абзацом сьомим теми 1 щодо вимог законів та інших нормативно-правових актів стосовно порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Враховуючи соціальну вагу цих питань, місце і роль представників профспілок у належному їх вирішенні, слід де-тально вивчити чинні правові норми зазначеного спрямування, насамперед:
положення статті 22 Закону України «Про охорону праці»;
вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 і затверджених нею Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (за кожним пунктом) та Переліку обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
Розглянути зміст документів установленої форми, що готуються в процесі та за підсумками розслідування, а також практичні питання щодо їх правильного складання (заповнення), зокрема: актів Н-5, Н-1, НПВ, П-4, повідомлень, протоколу огляду місця події, протоколу опитування потерпілого й свідків, карти обліку профзахворювання, журналів реєстрації осіб, потерпілих від нещасного випадку, реєстрації аварій, обліку профзахворювань тощо.
Висвітлити процедуру призначення представників профспілок членами комісії з розслідування, форми й методи їх роботи у складі цієї комісії, дії у випадку незгоди зі змістом підготовлених документів та з метою реалізації права профспілок на подання своїх висновків про обставини, причини нещасних випадків (профзахворювань) і відповідальних осіб.

Поглиблено (як окрема тема 10) вивчаються питання, наведені в абзаці чотирнадцятому теми 1 щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці, за такою програмою:

Тема 10. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Повноваження і права профспілок у цій сфері.

Вимоги трудового законодавства, законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про охорону праці» та інших актів законодавства щодо діяльності виборних органів і представників профспілок у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, їх прав і повноважень.
Норми прямої дії Закону України «Про охорону праці», що вимагають вирішення (розгляду) найважливіших питань охорони праці з обов’язковою участю (за погодженням) профспілок.
Статутні вимоги та структурні ланки профспілкових організацій усіх рівнів, створені з метою реалізації прав і повноважень профспілок у сфері охорони праці згідно з законодавством.
Зміст нормативних актів Федерації профспілок України, що конкретно регулюють діяльність профспілкових працівників і активістів з охорони праці: Положення про технічну інспекцію праці профспілок, Типове положення про представників профспілок з питань охорони праці, Типове положення про громадського інспектора з охорони праці, Типове положення про комісію з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації. Доповнення до зазначених типових документів з найбільш принципових питань, що містяться у відповідних положеннях всеукраїнської профспілки.
Організація роботи представників профспілок з питань охорони праці щодо виконання вимог законів і зазначених положень та інших нормативно-правових актів. Розгляд досвіду, форм і методів роботи профорганізацій (профорганів) і конкретних осіб - представників профспілки (профспілок) з питань охорони праці щодо забезпечення належного рівня громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці та ефективного захисту прав і соціальних інтересів працівників (на конкретних прикладах), насамперед щодо:
ефективної участі в перевірках стану охорони праці (в тому числі комплексних за участю органів державного нагляду; в межах триступеневого адміністративно-громадського контролю на виробничому рівні тощо), підготовки відповідних висновків або подань стосовно усунення виявлених порушень, припинення експлуатації небезпечних об’єктів, машин, механізмів, устаткування, притягнення до відповідальності винних посадових осіб;
реалізації права профспілок на проведення незалежної експертизи рівня безпеки й умов праці, стану діючих виробничих об’єктів або тих, що проектуються чи будуються, на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці; участі в роботі комісій щодо прийняття в експлуатацію нових або реконструйованих виробничих об’єктів;
протидії фактам приховування нещасних випадків на виробництві від розслідування та обліку, необгрунтованого віднесення їх до не пов’язаних з виробництвом, безпідставного звинувачення потерпілих; загальної практики участі представників профспілок у розслідуванні виробничих травм і аварій, у проведенні подальшої роботи щодо усунення причин, які призвели до цих надзвичайних подій;
відстоювання прав працівників на належні, безпечні й здорові умови праці, а також прав потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань на страхові виплати, передбачені законодавством, і на додаткові пільги й компенсації згідно з колективним договором, у тому числі шляхом участі в засіданнях КТС, судів, конфліктних комісій при робочих органах Фонду соціального страхування від нещасних випадків тощо;
участі в розробленні проектів організаційно-технічних і соціальних заходів з охорони праці, зокрема зобов’язань колективного договору за розділом «Охорона праці» (в тому числі Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів або підвищення існуючого рівня охорони праці), заходів галузевої, регіональної чи загальнодержавної програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (враховуючи відповідний рівень слухачів).

Під час вивчення питань за іншими темами, передбаченими Типовим положенням, обов’язково робиться наголос на ролі й значенні представників профспілок у вирішенні відповідних завдань, формах участі у певній роботі, зокрема:
за темою 4 (абзац третій) - щодо методів здійснення громадського контролю за додержанням законодавства з питань пожежної безпеки та роботи представників профспілки (профспілок) у пожежно-технічних комісіях підприємств;
за темою 6 – щодо ролі представників профспілки (профспілок) у своєчасному та якісному проведенні атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці (абзац другий) і медичних оглядів працівників певних категорій (абзац четвертий); у визначенні та реалізації заходів, спрямованих на охорону праці жінок і неповнолітніх, недопущення застосування цих категорій працівників на заборонених законодавством роботах (абзац третій), а також недопущення випадків професійних захворювань і отруєнь, забезпечення участі представників профспілки (профспілок) у складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочого місця під час встановлення зв’язку захворювання певного працівника з дією шкідливих виробничих факторів (абзац четвертий) тощо.
Програма за темою 9 розробляється відповідною членською організацією ФПУ, навчальним закладом профспілок або іншим навчальним закладом, що організовує навчання, самостійно з урахуванням специфіки підприємства (виробництва), галузі, підгалузі економічної діяльності на основі конкретних нормативно-правових актів з охорони праці, які поширюються на них. При цьому передбачається викладення основних вимог щодо технічної безпеки виробництв, машин, механізмів, устаткування, правильної організації специфічних технологічних процесів тощо. Одночасно розглядаються форми й методи роботи представника профспілки (профспілок) з питань охорони праці щодо оцінки рівня технічної безпеки на відповідність чинним нормативам за умов відсутності особистої базової інженерної підготовки з усього комплексу питань (встановлення з цією метою тісних контактів із фахівцями служби охорони праці та інших служб підприємства, регулярні консультації з технічними інспекторами праці, використання права на запит і одержання пояснень, залучення сторонніх експертів тощо).

Під час формування конкретного плану і програми навчання на основі типових документів забезпечується творчий підхід до справи і, за необхідності, передбачається для конкретної групи слухачів вивчення інших важливих питань, не охоплених Типовою програмою. З іншого боку, за специфічними темами 3 і 8 можна обмежитися ознайомленням слухачів у загальному плані (без детального викладення проблеми), якщо йдеться про відсутність на підприємстві (галузі, підгалузі економічної діяльності) вибухонебезпечних виробництв, об’єктів, устаткування підвищеної небезпеки.

Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 3
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Май 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz